Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

knowyourself
23:59
7081 7bc2
Reposted fromchocoway chocoway
knowyourself
23:11
3564 2683
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:10
4092 cee6 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:09
2289 3026 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:09
2291 603e
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:08
5890 d07a 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:08
5909 2d26 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:08
6848 37ed
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
23:07
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
knowyourself
01:11
"Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij".
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnathloves nathloves
knowyourself
01:11
0026 eda2 500
Reposted fromnaszczescie naszczescie
knowyourself
01:04
Reposted fromallinone allinone
knowyourself
01:03
8268 d7ca
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:02
Ci co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:02
Czy jakakolwiek inna zasadzka może się równać z zasadzką miłości?
— Stephen King – Roland
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:01
Jedyną rzeczą, która umożliwia życie, jest ciągła i nieznośna niepewność, niewiedza, co zdarzy się dalej.
— Ursula K. Le Guin - Lewa ręka ciemności
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:01
8612 868a
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:01
Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way of your doing it. The time will pass anyway; we might just as well put that passing time to the best possible use
— Earl Nightingale
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
01:00
Poczciwy George Orwell pojmował to na opak. Wielki Brat nie obserwuje. On śpiewa i tańczy. Wyciąga króliki z kapelusza. Wielki Brat dba o to, żeby zaprzątać naszą uwagę od chwili, gdy się budzimy. Pilnuje, żebyśmy stale byli rozproszeni. Pilnuje, żeby bez przerwy coś nas pochłaniało. Stara się, żeby nasza wyobraźnia usychała. Aż w końcu będzie równie przydatna jak wyrostek robaczkowy. Wielki Brat robi wszystko, żebyśmy ani przez chwilę nie mieli spokoju. Takie tuczenie jest gorsze od inwigilacji. Skoro świat wypełnia nas po dziurki w nosie, nikt nie musi się przejmować tym, co dzieje się w jego głowie. A kiedy już ludzka wyobraźnia ulegnie atrofii, nikt nigdy nie będzie stanowił zagrożenia dla świata.
— Chuck Palahniuk - Kołysanka (2002)
Reposted fromlordi000666 lordi000666
knowyourself
00:59
8673 770d
Reposted fromlordi000666 lordi000666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl